i-CiTi

i-CiTi

Η Mobics Ε.Π.Ε. έχει αναπτύξει την πλατφόρμα i-CiTi για την προβολή, αξιοποίηση και διαχείριση υπηρεσιών «έξυπνης πόλης». Τα συστατικά της αρθρωτής αυτής πλατφόρμας, που μπορούν να υπάρξουν ανεξάρτητα αλλά και συμπληρωματικά, συνοψίζονται στα εξής:

 • Αποτύπωση σε χάρτες σημείων ενδιαφέροντος της περιοχής μέσα από ένα πλούσιο σύνολο κατηγοριών σημείων, όπως εκπαίδευση, αθλητικά, δημόσιες υπηρεσίες, κτλ. Η χαρτογράφηση συμπληρώνεται από υπηρεσίες αναζήτησης διευθύνσεων και σημείων, δρομολόγηση από σημείο σε σημείο κτλ. Ένα ζωντανό παράδειγμα του συστατικού αυτού υπάρχει ως αυτόνομη εφαρμογή στο www.ploigos.gr.
 • Ένα εύχρηστο και αποδοτικό εργαλείο για τη βελτιστοποίηση των μετακινήσεων στην πόλη με χρήση ΜΜΜ. Βασικό του χαρακτηριστικό και πλεονέκτημα είναι η χρήση δεδομένων πραγματικού χρόνου σχετικά τόσο με τη θέση του χρήστη/επιβάτη, όσο και με τη θέση και την ταχύτητα των οχημάτων, μέσω επικοινωνίας με ένα σύστημα διαχείρισης στόλου. Εμπεριέχονται αναζήτηση στάσεων και δρομολογίων, και δρομολόγηση από σημείο σε σημείο με χρήση ΜΜΜ.
 • Μια πλατφόρμα συλλογής, επεξεργασίας και προβολής δεδομένων μεταφορών και περιβαλλοντικών μεγεθών που συλλέγονται από διάσπαρτους στην πόλη αισθητήρες.
  • Κατάλληλοι αισθητήρες μπορούν να μετρούν στοιχεία ατμοσφαιρικής ρύπανσης, μετεωρολογικές συνθήκες, το βαθμό ηχορύπανσης, ξαφνικές μεταβολές καιρού κτλ. Οι αισθητήρες αυτοί είναι είτε σταθερά τοποθετημένοι, είτε τοποθετημένοι σε κινητά μέσα (λεωφορεία για παράδειγμα), είτε στα κινητά τηλέφωνα χρηστών που προσφέρουν πληροφορία εθελοντικά (participatory sensing). Χρήστες της πλατφόρμας μπορούν να επιλέξουν να ενημερώνονται για έκτακτα καιρικά φαινόμενα ή περιοδικά. 
  • Σχετικά με δεδομένα μεταφορών, μπορεί να ανιχνεύεται η κίνηση στους δρόμους, και οι ελεύθερες θέσεις πάρκινγκ δεδομένης της κατάλληλης υποδομής. Υποστηρίζεται και η πρόγνωση ελεύθερων θέσεων πάρκινγκ για στιγμές στο μέλλον, βάσει μοντελοποίησης ιστορικών δεδομένων.
 • Έναν εμπορικό οδηγό πόλης με σκοπό την προβολή των δραστηριοτήτων των τοπικών επιχειρήσεων σε κατοίκους, εργαζόμενους και επισκέπτες, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα γεωγραφικής στόχευσης διαφημίσεων και προβολής προσφορών.
  • Πιο συγκεκριμένα, εγγράφονται όλες οι επιχειρήσεις της περιοχής σε κάποια κατηγορία, αποτυπώνονται στο χάρτη, και αυτοδιαχειρίζονται ένα προφίλ που περιέχει πληροφορίες για τις ίδιες. Οι επιχειρήσεις μπορούν να αναρτούν προσφορές για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Από την άλλη πλευρά οι χρήστες μπορούν να αναζητούν επιχειρήσεις και προσφορές, καθώς και να αξιολογούν και να αφήνουν σχόλια σε επιχειρήσεις.
 • Προβολή ξενόγλωσσου πολυμεσικού περιεχομένου τουριστικού ενδιαφέροντος που αναδεικνύει τα πολιτιστικά και εμπορικά χαρακτηριστικά και τις δραστηριότητες διασκέδασης του κάθε τόπου, καθώς και παροχή χρηστικών πληροφοριών (απόκτηση βίζας, συγκοινωνίες, κτλ.)
 • Υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, και συμμετοχής των κατοίκων στα κοινά. 
  • Μια λειτουργία της υπηρεσίας αυτής είναι η δημιουργία κοινωνικού δικτύου μεταξύ κατοίκων, εργαζομένων και επισκεπτών, με σκοπό τη συζήτηση θεμάτων που αφορούν το Δήμο ή επιμέρους γειτονιές, την γνωριμία γειτόνων, και την άμεση,αμφίδρομη και προσωποποιημένη επικοινωνία μεταξύ των τοπικών αρχών και των χρηστών.
  • Άλλη λειτουργία της υπηρεσίας αυτής είναι η επισήμανση παρατηρήσεων ή βλαβών από κατοίκους, αποτύπωσής τους σε χάρτη μαζί με φωτογραφία και ανάρτησής τους στο Διαδίκτυο. Συμπληρώνεται από ένα εύχρηστο διαχειριστικό εργαλείο, με το οποίο η αρχή μπορεί να παρακολουθεί τα αιτήματα αυτά, να οργανώνει την επεξεργασία τους, και να δείχνει την πρόοδο στην ικανοποίησή τους ζωντανά. Η εφαρμογή αυτή μπορεί να είναι συγκεκριμενοποιημένη (π.χ. εκστρατεία κατά των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων) ή γενική επιτρέποντας στους κατοίκους να υποβάλλουν αιτήματα σε διάφορες κατηγορίες (χαλασμένοι φωτεινοί σηματοδότες, ιδέες για χρήση κοινόχρηστων χώρων, προτάσεις αστικού σχεδιασμού).
  • Προβολή δημογραφικών και πολεοδομικών στοιχείων σε χάρτη, και εμπλουτισμός τους από ειδικό πολυμεσικό περιεχόμενο (νόμοι, αποφάσεις δήμου, στατιστικά στοιχεία, χρήσεις γης, κτλ.)