Η MOBICS συμμετέχει σε ερευνητικό έργο για υπηρεσίες παρακολούθησης της κατάστασης πλοίων, με τίτλο MARIBRAIN

H MOBICS συμμετέχει σε ένα νέο ερευνητικό έργο με τον τίτλο MARIBRAIN, συγχρηματοδοτούμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Ο συντονιστής του έργου είναι Prisma Electronics S.A.. Άλλοι εταίροι είναι οι: Danaos, ANEK, ΕΚΠΑ, ΙΤΥΕ, Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ., ΕΠΙΣΕΥ και το ΤΕΙ Καβάλας. Μπορείτε να δείτε μια σύνοψη του έργου εδώ. Η εναρκτήρια συνάντηση έγινε στις 5/2/2013 στην Αλεξανδρούπολη. Μπορείτε να δείτε μια φωτογραφία έξω από τον Τομέα Ηλεκτρονικών της Prisma: